Το γραφείο

| Ίδρυση

Το Δικηγορικό Γραφείο, λειτουργεί στην Αθήνα από το έτος 1970. Υπό την σημερινή του μορφή, λειτουργεί από το έτος 1985 στα γραφεία επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου 22, παραπλεύρως του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών.

Το γραφείο, ασχολήθηκε και ασχολείται επί μακρά σειρά ετών με ποικίλα θέματα αστικού και διοικητικού δικαίου, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο εργατικό δίκαιο, είτε από την πλευρά των εργαζομένων είτε από την πλευρά των εργοδοτών. Παρέχει νομικές συμβουλές σε πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες αλλά και τριτοβάθμιες οργανώσεις στο χώρο των συνεταιρισμών και της ενέργειας.

Ο Δικηγόρος

| Σταύρος Ξανθάκος

Ο Σταύρος Ξανθάκος, δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία στο Βιομηχανικό & Εμπορικό Δίκαιο, είναι αποκλειστικός συνεργάτης του γραφείου από το έτος 2001. Ασχολείται με υποθέσεις αστικού και διοικητικού δικαίου, με ειδικότητα τις εργατικές υποθέσεις. Αναλαμβάνει επίσης κατά περίπτωση υποθέσεις ποινικού δικαίου. Γνωρίζει άριστα Αγγλικά.

sxanthakos@legalspace.eu

Δίκαιο

| Τομείς Δικαίου

Το γραφείο ασχολείται με θέματα αστικού εν γένει δικαίου με εξειδίκευση στα εργατικά θέματα. Αναλαμβάνουμε επίσης υποθέσεις διοικητικού δικαίου και κατά περίπτωση ποινικά θέματα που σχετίζονται με υποθέσεις πελατών μας που ήδη χειριζόμαστε.

Νομικά Νέα

27/12/2012 - Δικαίωση συνταξιούχων για τη σειρά προτεραιότητας

Μετά από πολύμηνη διαδικασία με συνεχείς έγγραφες διαμαρτυρίες και κατατεθέντα υπομνήματα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, επετεύχθη τελικώς  ο στόχος, ήτοι να μην αλλάξει η σειρά προτεραιότητας στην καταβολή των εφάπαξ βοηθημάτων των συνταξιούχων της ΔΕΗ. Επισυνάπτεται και το σχετικό έγγραφο που μου απεστάλη προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

Σταύρος Ξανθάκος (27/12/2012)

Συννημένο Αρχείο

19/06/2012 - Εφάπαξ βοήθημα συνταξιούχων ΔΕΗ Α.Ε.

Την 12.6.2012, εστάλη από το γραφείο μας προς τον Υπουργό  Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αντώνιο Ρουπακιώτη, εξώδικη δήλωση και πρόσκληση 274 συνταξιούχων της ΔΕΗ Α.Ε. οι οποίοι αναμένουν εδώ και 2 περίπου χρόνια την καταβολή σ΄αυτούς του εφάπαξ βοηθήματος που δικαιούνται. Αφορμή στάθηκε η συνεδρίαση με αριθμό 584 του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ της 24.5.2012, στην οποία ετέθη θέμα κατάργησης της  «λίστας προτεραιότητας» ως προς την εκταμίευση των χρηματικών ποσών και ενώ το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε υπέρ της διατήρησής αυτής, ως ύστατο μέσο αποφυγής διακρίσεων και αδικίων αφού θα ανέκυπτε μείζων ζήτημα με το να  προηγηθούν της καταβολής τους εφάπαξ βοηθήματος συνταξιούχοι, που απεχώρησαν από την εργοδότρια ΔΕΗ πολύ αργότερα από τους άνω 274 συνταξιούχους με αποτέλεσμα να καθυστερήσει περαιτέρω η καταβολή του εφάπαξ στους τελευταίους, οι οποίοι και νωρίτερα απ΄αυτούς απεχώρησαν και αναμένουν ήδη επί μακρόν υπομονετικά και καλόπιστα την καταβολή του, ο κυβερνητικός επίτροπος είχε αντίθετη άποψη και για την προβληθείσα διαφωνία, το θέμα παρεπέμφθηκε προς επίλυση, στον κ. Υπουργό με την ένδειξη «επείγον-προθεσμία», από 7.6.2012. Μέσα σε 15 ημέρες σύμφωνα με το ν. 3655/2008 ο κ. Υπουργός οφείλει να απαντήσει και να άρει την διαφωνία, διαφορετικά αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, επικυρώνεται η απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ. Θα ενημερώσω σχετικά με την εξέλιξη του θέματος.

Σταύρος Ξανθάκος (19/06/2012)

13/05/2012 - Κατάθεση αγωγών συνταξιούχων ΔΕΗ Α.Ε.

Από τις αρχές Απριλίου του τρέχοντος έτους, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία κατάθεσης αγωγών  για τους συνταξιούχους της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορούν: α) την επιβολή με τη διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 44 ν. 3986/2011 εισφοράς αλληλεγγύης σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας τους και λαμβάνουν σύνταξη πέραν των 1700 € και β) την επιβολή του”πλαφόν” του ν. 2084/1992 στο ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης όσον αφορά, τόσο το οικογενειακό επίδομα όσο και το κίνητρο για παραμονή στην υπηρεσία πάνω από 35 έτη. Μετά από την κατάθεση των σχετικών αγωγών και την κοινοποίησή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ, θα ακολουθήσει νέα σχετική ενημέρωση, η οποία μπορεί να καθυστερήσει για λογικό χρόνο, λόγω της μεγάλης συμμετοχής των συνταξιούχων της ΔΕΗ απ΄όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρόσκληση των εκπροσώπων τους για διεκδίκηση των άνω περικοπών, που είναι παράνομες και αντισυνταγματικές, ανατρέποντας βίαια, θεμελιώδη και κατοχυρωμένα από ετών δικαιώματά τους.

Σταύρος Ξανθάκος (13/05/2012)


Επικοινωνία

| Τοποθεσία

Βασιλέως Ηρακλείου 22 ΤΚ 106 82, Αθήνα 1ος όροφος

Δικηγορικό Γραφείο | Σταύρος Ξανθάκος-Τοποθεσία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με:

τηλ.: +30 2108252986, +30 2108846127

fax:   +30 2108253068

ή με e-mail συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

Το ονοματεπώνυμό σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας

Κωδικός ασφαλείας
captcha

Εισάγετε τον παραπάνω κωδικό

 

Περιεχόμενο

| Ευθύνη για το περιεχόμενο

Η παρούσα ιστοσελίδα, λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 38Α του Κώδικα Περί Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954), που προστέθηκε σ΄αυτόν με το άρθρο 6 παρ. 1 ν. 4038/2012, το δε περιεχόμενό της, έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστά νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Το Δικηγορικό Γραφείο «Σταύρου Ξανθάκου», αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση των σχετικών πληροφοριών.Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν αντικαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών, και η πρόσβαση σε αυτές δεν συνεπάγεται δημιουργία σχέσης εντολής ανάμεσα στον αναγνώστη και στους δικηγόρους του γραφείου.

 

Βασιλέως Ηρακλείου 22, 106 22 τηλ:+30 210 8252986-8846127, fax:+30 210 8253068 | info@legalspace.eu